PEDAGOG

Ida undervisar och håller workshops i

  • sång
  • röst & tal
  • musikteater
  • improvisation med fokus på röst och rörelse
  • kreativt skrivande

För bokning och förfrågningar ida.gorsch@gmail.com