Forskning

Konstnärlig master i Musikdramatik från Högskolan för scen och musik i Göteborg
Våren 2014  fick jag min konstnärliga musikdramatiska mastersexamen från Högskolan för Scen och Musik i Göteborg (HSM). I den analytiska och teoretiska delen av mitt individuella projektarbete presenterar begreppet intersektionalitet och undersöker humoristisk gestaltning av musikdramatik utifrån detta synsätt. Studien undersöker vilka normer och maktordningar som visar sig genom den humoristiska gestaltningen och ställer frågor runt varför dessa uppstår och hur man skulle kunna förändra detta. Det konstnärliga processarbetet och den sceniska presentationen redogör för hur jag utforskat mina egna fördomar om mig själv och det fält som jag befinner mig inom som musikdramatisk scenkonstnär och student i musikdramatik. Här presenteras metoder jag använt mig av vokalt, textuellt, dramatiskt, musikaliskt, fysiskt, mentalt och pedagogiskt för att expandera mitt fält som musikdramatisk scenkonstnär.

Här kan du läsa och se mitt projektarbete   Omväxling förnöjer.

Filosofie Magister i Musikvetenskap
Som musikvetare har jag en gedigen grundutbildning i musikhistorien och musikens funktion i samhället. Jag har fördjupat mig i tvärvetenskapliga ämnen inom musikvetenskapen, främst musik kopplat till maktstrukturer och genus, musikpsykologi och musiketnologi. Jag har även studerat Kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet med inriktning på  att skriva för scenen och dramaturgi.

Magisteruppsatsen  Helande, härligt och helt förfärligt: Om upplevelsen av musik och ljud för personer med utmattningssyndrom behandlar hur musik och ljud påverkar personer som lever med stressjukdom. Uppsatsen baseras på intervjuer med personer som har eller har haft utmattningssyndrom. Deras berättelser visar att personer som mår dåligt av stress ofta blir ljudkänsliga och drar sig undan socialt och på grund av detta ändrar sitt beteende och sitt sätt att konsumera och uppleva musik och ljud. De berättar också om att musiken ger positiva verkningar i deras liv genom att den ger dem hopp, tro, vila och glädje.

Uppsatsen i sin helhet: Helande, härligt och helt förfärligt: Om upplevelsen av musik och ljud för personer med utmattningssyndrom.


Kontakt:  ida.gorsch@gmail.com

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *